politie oefentoets | 4 gratis oefentoetsen | direct online beginnen (2023)

Cognitieve capaciteitentest van de politie

Wil je bij de politie werken? Dan moet je een cognitieve capaciteitentest doen. De uitslag van deze cognitieve test is bindend voor je toelating tot de politieopleiding. Daarom is het belangrijk dat je oefent met het politieexamen. Dit vergroot je kansen op succes. De politietest bestaat uit twee delen:

 1. cognitieve hoofden
 2. taal test

Vervolgens leggen we uit waar elke test uit bestaat en geven we bij elke vraag een voorbeeld. Wil je meer voorbeelden zien, dan kun je bovenaan deze pagina gratis de losse onderdelen van de politietoets oefenen.

cognitieve testpolitie

De politie-cognitietest is een belangrijk onderdeel van de toelatingsprocedure. Als agent moet je uit kleine stukjes informatie het juiste beeld kunnen vormen. Deze quiz zal je laten zien of je kunt. De cognitieve test van de politie duurt 50 minuten en bestaat uit de volgende drie onderdelen:

 1. Cijferreeksen,
 2. brief cartridges,
 3. woord relaties

Ben je niet geslaagd voor de cognitieve test van de politie? Geen zorgen, na drie maanden kun je je opnieuw inschrijven. U kunt de toetsen dan opnieuw afleggen. In dat geval is het natuurlijk nog belangrijker om te oefenen voor het politie-examen.

Cijferreeksen oefenen politie.

Nummerreeksen van de politie worden ook wel nummerpatronen genoemd. De twee termen worden door elkaar gebruikt, maar je krijgt dezelfde vragen. Je ziet een reeks of figuur waar je het ontbrekende getal moet invullen. Hieronder een voorbeeld van een reeks politienummers:

(Video) Loverboy verleidt mijn dochter - spannende film

politie oefentoets | 4 gratis oefentoetsen | direct online beginnen (1)

Zie jij het antwoord? In dit geval is er een kruisreeks van cijfers. Daarom wisselen de boven- en onderkant elkaar af. Het is gemakkelijker om te zien of we de juiste nummers hebben gemarkeerd:

politie oefentoets | 4 gratis oefentoetsen | direct online beginnen (2)

letterpatronen oefenen politie

Bij letterpatronen zie je een reeks of afbeelding van letters. Dan moet je aangeven welke letter of letters achtereenvolgens volgen. Soms moet je letters omzetten in cijfers. In andere gevallen is er een heel andere relatie. Hieronder ziet u een voorbeeld van een letterpatroon:

politie oefentoets | 4 gratis oefentoetsen | direct online beginnen (3)

Zie jij de volgende twee letters in deze reeks? Zie je, we beginnen aan de achterkant van het alfabet en werken dan terug. Na drie opeenvolgende letters is er een spatie van twee letters (ontbrekende V en W). Dan komt er nog een reeks van drie letters. De twee letters die zouden moeten ontbreken zijn Q en R. Het antwoord zou dus P en O moeten zijn.

Woordrelaties Praktijkpolitie

De relaties tussen politiewoorden zijn eigenlijk analogieën. Analogieën tonen twee paar woorden. De woorden zijn met elkaar verbonden. Vervolgens moet u het ontbrekende woord invullen. Hier is een voorbeeld:

Porta klinkt als een piano, toch?

(Video) Auto Theorie Examen 2023 - Gevaarherkenning, Kennis en Inzicht

 • afwijkingen
 • Bezit
 • Bewijs
 • Ontwikkeling

Het antwoord moet Test zijn. Een deurknop is een onderdeel van een deur. Net zoals een toets een onderdeel is van een piano. Dit is een veelvoorkomend type analogie. Waar te zoeken naar het deel van een groter geheel. Of andersom natuurlijk. Als u veel verschillende woordrelaties ziet, wordt het sneller en beter.

Cognitieve tests politie-ervaringen

De cognitieve test van de politie duurt 50 minuten. Dat klinkt niet veel, maar daarna ben je echt kapot. Een politievaardigheidstest is echt een prestatie van formaat. Net zoals je goed uitgerust moet zijn voor de sporttest, moet je ook goed uitgerust zijn voor de cognitieve test. Mocht je onverhoopt niet slagen voor het examen, dan mag je het examen na 3 maanden herkansen. Maak gebruik van deze tijd om te oefenen!

Politietips voor cognitieve tests

 • Zorg dat je goed uitgerust aan het politieonderzoek begint. De vaardigheidstest kost echt veel energie. Je moet dus sterk zijn in de test.
 • Als u nachtdieren bent, doe de test dan 's nachts. Als je een ochtendmens bent, natuurlijk in de ochtend. U kunt zelf bepalen wanneer u de test doet. Zorg er dus voor dat je op je ideale moment bent.
 • Leg alles klaar wat je nodig hebt voor het examen: papier en pen, rekenmachine, fles water en een snack.
 • Je eindscore is het gemiddelde van de drie afzonderlijke onderdelen. Dus als je niet zo goed bent in het ene onderdeel, kun je dat goedmaken met de andere onderdelen. Je moet er dus voor zorgen dat je alle drie de onderdelen zo goed mogelijk doet.

taalexamen politie

Naast de cognitietest neemt de politie ook een taaltest af. Samen vormen ze de cognitieve capaciteitentest. Het betekent ook dat als je een van de twee toetsen niet haalt, je niet wordt toegelaten tot het programma. Daarom moet je beide onderdelen goed oefenen. De taaltest bestaat uit drie onderdelen:

 • begrijpend lezen,
 • Grammatica,
 • vocabulaire.

U kunt deze test in 30 minuten voltooien. Helaas kun je de slechte delen niet goedmaken. Je krijgt een score voor schrijven en een score voor lezen. Beide scores moeten goed zijn, anders word je niet toegelaten. Dan moet je alle drie de onderdelen goed hebben.

Begrijpend lezen bij de politie

Bij deze toets moet je een korte tekst lezen. Vervolgens worden er enkele vragen over gesteld. Lees de volgende tekst en beantwoord de vraag:

“De Deventer moordzaak is een van de langste en meest controversiële strafzaken in Nederland. Officier van justitie Ernest Louwes werd in 2000 voor het eerst vrijgesproken van de moord op zijn cliënte Jacqueline Wittenberg in 1999, toen bleek dat rechercheurs hadden gefraudeerd met de processen-verbaal en speurhondenbewijs. In 2004 werd hij in hoger beroep veroordeeld tot twaalf jaar gevangenisstraf.

Welke van de volgende beweringen is onjuist:

 • De moordzaak in Deventer is een van de langst lopende Nederlandse strafzaken.
 • De rechercheurs hadden gefraudeerd met de politierapporten.
 • Ernest Louwes werd onmiddellijk veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf.

De onjuiste bewering is: "Ernest Louwes werd direct veroordeeld tot 12 jaar cel." Dit gebeurde in 2004 in hoger beroep.

(Video) THEORIE RIJBEWIJS B België

politie grammatica praktijk

Bij grammatica moet je twee dingen doen: de woorden invullen en aangeven wat er fout (of goed) is. Aanvullen met bepaalde woorden kan moeilijk zijn. Want dit moet perfect zijn. Hieronder ziet u een voorbeeld van de twee soorten vragen:

Volledig: de voormalige politicus is een bankier... [accepteren].

Het antwoord zou dan moeten zijn: geaccepteerd. Let op: samen zonder -t.

Geef hieronder aan welk woord correct is gespeld:

 • vice versa
 • draaibank verca
 • vice-verca

Het antwoord is "vice versa", de andere twee opties zijn onjuist.

Oefen de woordenschat van de politie

In de woordenschat moet je een ontbrekend woord aanvullen. Dan heb je de keuze uit verschillende woorden. In andere gevallen moet u aangeven wat een woord betekent. Hier zijn twee voorbeelden:

Compleet: Gisteren... waren veel studenten tegen de bezuinigingen, maar ik niet.

 • studie,
 • geleerd,
 • beëindigd,
 • protest.

Het antwoord moet "gestopt" zijn. Misschien vroeg u zich af wat "protest" is, maar aangezien u "gisteren" zegt, moet het antwoord in de verleden tijd zijn.

(Video) Flodder 3 de hele film

Wat omschrijft “consensus” het beste?

 • Alleen een beslissing nemen over een moeilijke kwestie.
 • Neem samen een beslissing over een moeilijke kwestie.

Het antwoord zou moeten zijn: "Neem samen een beslissing over een moeilijke kwestie."

Woordenschat is een moeilijk onderdeel om snel te verbeteren. Als je weet dat je dit mist, dan moet je echt veel tijd besteden aan oefenen. De beste manier om je woordenschat te verbeteren is door veel te lezen. Als je snel veel woorden wilt leren, kun je ook synoniemen en antoniemen leren. Maar de beste methode is natuurlijk ons ​​oefenpakket voor de politietest.

politie persoonlijkheidstest

Naast de cognitieve capaciteitentest bestaat de politiepsycholoog uit een persoonlijkheidstest. De persoonlijkheidstest meet je mentale kracht. Er is geen goed of fout antwoord op deze vragen. Je moet dus invullen hoe het met je gaat. Hoe zou je normaal reageren in deze situatie? Vul niet in hoe je zou willen reageren op hoe je nu reageert.

Na de persoonlijkheidsquiz ontvang je een "Lijst met belangrijke gebeurtenissen". Hier vul je de belangrijke gebeurtenissen in die je hebt meegemaakt. Niets verzinnen, maar iets ingrijpends afmaken. Dit hoeft niet vervelend te zijn. Het kan ook de politieagent in de gemeenschap zijn die je zo heeft beïnvloed dat je politieagent wilde worden. Zorg in ieder geval dat je wat voorbeelden hebt.

Hoe wordt de score van de politietest bepaald?

Je krijgt een bepaald aantal punten voor de politietest. Je resultaat wordt dan vergeleken met andere mensen die de test ook hebben gedaan. Deze groep wordt de normatieve groep genoemd. Het is de bedoeling dat uw score hoger is dan het gemiddelde voor die normatieve groep. Je bent dus "succesvol".

Wanneer ben je klaar om de proeve van bekwaamheid te doen?

Zoals je hierboven kon lezen, moet je dus boven het gemiddelde van de normgroep uitkomen. Als je oefent, heb je een veel grotere kans om deze normatieve groep te verslaan. In ons systeem ziet u aan het einde van een test een overzicht met de resultaten. Je ziet je score en het gemiddelde. Daarnaast geven we advies.politie oefentoets | 4 gratis oefentoetsen | direct online beginnen (4)

Hierboven zie je dat “jouw score” 80% is. Dit is exact gelijk aan de aanbevolen score van 8 goede vragen. Bovendien is deze score hoger dan de gemiddelde score van 78,3%. Als je consequent de gemiddelde score verslaat en onze aanbevolen score behaalt, ben je klaar voor de echte test. Geen wonder dat 96% van onze studenten slaagt voor het examen.

(Video) The Third Industrial Revolution: A Radical New Sharing Economy

Videos

1. Hoe u een dynamisch dagboek en rekeningen maakt Registreren in Excel
(Excel For Freelancers)
2. VOOR DE EERSTE KEER FORTNITE SPELEN! || MeisjeDjamila
(MeisjeDjamila)
3. Hoe een bedrijfsplan te schrijven STAP VOOR STAP-gids + GRATIS sjabloon voor een bedrijfsplan
(IconicFashionFigure)
4. The Inner Circle (1946) Mystery, Film-Noir, Parody Full Movie
(Cult Cinema Classics)
5. VOOR DE EERSTE KEER BROOKHAVEN SPELEN OP ROBLOX! || Let's Play Wednesday
(MeisjeDjamila)
6. Top 10 beste Cancun Mexico-zwendel Laat je hier niet misleiden, moet je bekijken
(Travel Droner)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Ms. Lucile Johns

Last Updated: 04/11/2023

Views: 6105

Rating: 4 / 5 (41 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Ms. Lucile Johns

Birthday: 1999-11-16

Address: Suite 237 56046 Walsh Coves, West Enid, VT 46557

Phone: +59115435987187

Job: Education Supervisor

Hobby: Genealogy, Stone skipping, Skydiving, Nordic skating, Couponing, Coloring, Gardening

Introduction: My name is Ms. Lucile Johns, I am a successful, friendly, friendly, homely, adventurous, handsome, delightful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.